Name Size Modified Created
📂 mods 12.0 KiB Tue, 02 Aug 2022 18:31:58 UTC Wed, 03 Aug 2022 11:30:06 UTC
📂 screenshots 4.0 KiB Tue, 02 Aug 2022 18:32:00 UTC Wed, 03 Aug 2022 11:30:11 UTC
📄 RazzieCraft-Legends-1.0-server.zip 122.6 MiB Mon, 15 Aug 2022 22:55:13 UTC Mon, 15 Aug 2022 22:58:47 UTC
📄 RazzieCraft-Plus-1.5-server.zip 124.4 MiB Mon, 15 Aug 2022 22:55:19 UTC Mon, 15 Aug 2022 22:58:48 UTC
📄 RazzieCraft-Vanilla-1.13-server.zip 86.5 MiB Mon, 15 Aug 2022 22:55:23 UTC Mon, 15 Aug 2022 22:58:49 UTC
📄 RazzieCraft-Vanilla-Legacy-1.0-server.zip 85.4 MiB Mon, 15 Aug 2022 22:55:27 UTC Mon, 15 Aug 2022 22:58:49 UTC